מודלים להשקעה

סוגי השקעה

ניסיון העצום רב השנים מאפשר לנו מספר מודלים פיננסיים להשקעה לטווח ארוך / קצר, בהתאם לצורכי הלקוח.

נדל"ן מניב

רכישת קרקע ובניית בית חדש לטווח ארוך לצורך הכנסה פאסיבית​

עסקאות "פליפ"

רכישת קרקע ובניית בית חדש לצורך מכירת הנכס לשוק המקומי ומנגנון חלוקת רווחים

עסקאות "ריבית"

עסקה מימונית לפי ריבית נקובה מראש ​

שרותי בנייה

בבעלותכם מגרש?
שירותי בנייה מ א' ועד ת' עד למסירת מפתח 🔑 וקבלת טופס 4

עסקאות "קומבינציה"

עסקת קומבינציה – שיתוף פעולה בבניה חדשה ומכירה

עדיין לא סגורים על סוג ההשקעה הנכון בשבילכם?

השאירו פרטים עכשיו והמומחים שלנו יצרו איתכם קשר ויעזרו לכם למצוא את ההשקעה המתאימה לכם

הפרסום באתר זה מהווה הצגה כללית בלבד ואינו מהווה הצעה להשקעה או תחליף לייעוץ השקעות, לייעוץ מס, או לייעוץ משפטי. החברה, לרבות מנהליה, עובדיה, יועציה, חברות אחרות הקשורות בה והפועלים מטעמה (להלן: "החברה") אינם מורשים לפי חוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות תשנ"ה – 1985, וכל מידע פרסומי שנמסר וכל מידע שיימסר לגבי אפשרות השקעה לא יהווה יעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק. ההשקעה תעשה באמצעות מספר מצומצם של משקיעים ובהתאם לחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 ("חוק ניירות ערך") וחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד- 1994 ("חוק השקעות משותפות בנאמנות"). לאור האמור, התוכנית העסקית, ההערכות לגבי התשואות ופרטי ההשקעה המלאים ותנאיה ייחשפו במסגרת הליך של בדיקה, מיון ומשא ומתן פרטני ל-35 משקיעים בלבד
המידע המוצג באתר ואשר יוצג למשקיעים, לרבות כל מספר ותיאור, הינו מידע אשר בחלקו צופה פני עתיד ומבוסס, בין היתר, על הערכות החברה, ומשקף, להבנתה, את הנתונים המתבססים על מצב השוק היום ואשר יכולים להשתנות במהלך תקופת ההשקעה. לפיכך, אין באמור באתר, בפרסומי החברה ופעולותיה משום הבטחת תשואה כלשהי או התחייבות או הבטחה של החברה שלמשקיעים אכן יצמחו רווחים בשיעור כלשהו ו/או הבטחה ו/או התחייבות כלשהי מצד החברה להחזר מלא ו/או חלקי של סכום ההשקעה. על המשקיעים לבצע בדיקה מעמיקה של הנתונים ושל השוק וכן להתאים את פרופיל ההשקעה לצרכיהם האישיים. כמו כן, על המשקיעים לבחון בעצמם ובאמצעות יועצים מטעמם טרם קבלת החלטת השקעה את ההשקעה ותנאיה, יתרונותיה והסיכונים הכרוכים בה, לרבות סוגיות משפטיות, חשבונאיות, מיסויות וכספיות של ביצוע ההשקעה.